< Forrrige nyheter Neste nyheter >
State of the Union

State of the Union

Torsdag 19, Januar

"Den teknologiske utviklingen gjør samfunnet stadig mer sårbart. Kompetente aktører har mulighet for tilgang til vitale deler av det norske samfunnets digitale infrastruktur. Den teknologiske utviklingen gjør at metodene er i rask utvikling og bidrar til at det er stadig vanskeligere å avsløre og identifisere stater, grupper og personer som opererer i det digitale rom.

 

Å utvikle skadevare og leveringsmetoder på den ene siden og mekanismer for deteksjon og beskyttelse på den andre, har begynt å anta form av et kappløp. Utbredelsen av teknologi gjør det mulig for stadig flere stater, grupper og personer å utvikle nye metoder og teknikker. Utviklingen vil bidra til at flere virksomheter og nye typer mål angripes. Avansert skadevare og komplekse operasjoner offentliggjøres derfor i et betydelig omfang (Fokus 2016 – E-tjenesten trusselrapport)".

Cyberangrep mot norsk infrastruktur skjer nå daglig og i et meget høyt tempo. KraftCERT, TelenorCERT og FinansCERT jobber alle for å forsvare norsk kritisk infrastruktur. For første gang vil de stå sammen på scenen for å gi "State of the Union" og fortelle om:

 

 - Hva en CERT er, og at en Cert ikke en CERT
 - Hva er trusselbildene?
 - Hvordan de møter truslene for å ivareta norsk kritisk infrastruktur?
 - Hvem får de hjelp av?
 - Hvilken trusler og utfordringer som ventes i fremtiden. 

 

Foredraget vil bli holdt av Margrete Raaum, Frode Hommedal og Morten Tandle. 

 

Frode Hommedal er leder av "Incident Response and Security Analytics" i Telenor Cert. Frode har lang Cert-erfaring og informasjonssikkerhet, samt hvordan man kan beskytte kritisk infrastruktur effektivt. 

 

Morten Tandle er daglig leder av FinansCERT. Morten har bred erfaring med sikkerhet i forsvar-, telecom- og bank/finans-sektoren, inkludert håndtering av angrep på nettbanker og betalingstjenester.

 

Margrete Raaum er daglig leder av KraftCERT og styreleder i FIRST Forum of Incident Response and Security Teams). Margrete har arbeidet med informasjonssikkerhet siden 1998 og har bl.a. også bygd opp Norges første Cert – UiOCert.

 

Frode, Morten og Margrete regnes som store fagkapasiteter i Norge innen informasjonssikkerhet og beskyttelse av kritisk infrastruktur. Kom og lær av blant de fremste i Norge innen beskyttelse av kritisk infrastruktur om hvordan du forberede deg for morgendagens sikkerhetsutfordringer.

 

More information at: https://www.hackcon.org/aktiviteter/hackcon12.