Om Oss

Den nasjonale cyber/informasjonssikkerhetskonferansen HackCon arrangeres av KUN nettverket. For tidligere HackCon har man også samarbeidet med HoneyNor og KINS (Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet).

 

KINS (Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet) ble stiftet våren 2003. Formålet med foreningen er å bidra til økt informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner. Dette skal skje gjennom samhandling med aktuelle fagmiljøer, etablering av arenaer for kompetanseheving og utvikling av standarder.

nettverket har eksistert siden 1998. nettverket er idealistisk og består av ressurspersoner innen informasjonssikkerhet i Norge. Formålet til nettverket er å arrangere sikkerhetskurs og spre kunnskap om risiko og sårbarheter i forbindelse med informasjonshåndtering, det vil si digital, fysisk, psykologisk, og strategisk sikkerhet. nettverket koordinerer ulike kurs, så som HackCon, HackCon kursene, og høstkurset. I tillegg bistår nettverket virksomheter (både nasjonalt og internasjonalt) med å finne gode løsninger på sikkerhetsrelaterte problemstillinger. nettverket er driver også twitter, HackCon, og facebook sidene. Du kommer i kontakt ved å sende e-post til post [at] hackcon [dot] org.

HoneyNor er en non-profit organisasjon som ble grunnlagt i 2005 og består av sikkerhetsfolk fra Norge. Hovedfokuset er rettet mot analyse og etterforskning av sårbarheter og trusler mot Norge. Du finner mer informasjon på den sentrale honeynet siden.