Master of Cyber Security

Resultatene fra Master of Cyber Security finner du her: Resultater.

 

Har du det som trengs for å bli kåret til Norges beste sikkerhetsekspert? Er du klar for å vinne tittelen "Master of Cyber Security 2017" (MCS) og 10.000 kroner? I så fall må du delta på HackCons Cyber Security Challenge 2017. Vi vil annonsere vinneren – Master of Cyber Security 2017 – på HackCon#12, 15. februar 2017!

 

Bak "Master of Cyber Security 2017" står HackCon [Cyber Security {Challenge} Team] i samarbeid med Digi.noEvry og Quizwiz som leverer konkurranseplattformen.  

 

Vi i samarbeidet ønsker å gi en anerkjennelse til alle som presterer på et høyt nivå. Vi oppfordrer så mange som mulig til å teste sine kunnskaper. Dette blir en åpen konkurranse mellom sikkerhetsinteresserte i private og offentlige virksomheter, så vel som studenter og lærere - tør du og/eller din virksomhet å ta utfordringen? Det kan være du som står på pallen og mottar "Master og Cyber Security 2017". Det er en tittel som gjør seg på CV'en! Alle deltagere som har 90% måloppnåelse eller mer, vil også få et diplom som bevis på at du har høy kunnskap innen cybersikkerhet!

 

Klikk her for å gå til "Master of Cyber Security 2017 Challenge - del 4" (åpnes i nytt vindu). 

MCS del 4 har spesielt fokus på kontinuitetsplanlegging , risikohåndtering og teknisk sikkerhet.

 

Klikk her for å gå til "Master of Cyber Security 2017 Challenge - del 3" (åpnes i nytt vindu). 

MCS del 3 har spesielt fokus på phishing, risikohåndtering og skyløsninger.

 

Klikk her for å gå til "Master of Cyber Security 2017 Challenge - del 2" (åpnes i nytt vindu). 

MCS del 2 har fokus på sårbarhetstesting, databaser, skymiljø, kryptering, WI-Fi og web-miljø. 

 

Klikk her for å gå til "Master of Cyber Security 2017 Challenge - del 1" (åpnes i nytt vindu).

 

Hva er MCS:
Å bli kåret til Norges beste sikkerhetsekspert innen cybersikkerhet er en tittel som henger høyt. Vinneren må dokumentere at han eller hun har dybdekunnskaper om viktige utfordringer som preger samfunnet i dag innen cybersikkerhet, og inngående kunnskaper om morgendagens sikkerhetsutfordringer. Konkurransen er åpen for alle via internett, og for å gå av med seieren gjelder det å svare riktig på 200 dagsaktuelle spørsmål fordelt på fem ulike temaer:

 

    1. Generell sikkerhet – tester allmennkunnskapene og samfunnsperspektivet
    2. Informasjonssikkerhet - sikkerhet på teknisk nivå
    3. Personellsikkerhet - sikkerhet på menneskelig nivå
    4. Fysisk sikkerhet - sikkerhet på fysisk nivå
    5. Administrativ sikkerhet – sikkerhet på strategisk nivå (styring, standarder, jus etc)

 

Konkurransen starter 9. juni 2016 og avsluttes 10. februar 2017. Vinneren kåres på HackCon#12, 15. februar 2017. Alle hjelpemidler er tillatt.

 

Hvordan det fungerer:

For å få tittelen "Master of Cyber Security 2017" må du delta på alle 4 delkonkurransene. Delkonkurransene har ulik vanskelighetsgrad, 1 til 4, som reflekterer delkonkurransens nummer. Delkonkurransene åpner på visse tidspunkter. Du kan når som helst starte en delkonkurranse (så lenge den er åpen) i serien og i den rekkefølgen du vil, men alle delkonkurransene må være gjennomført senest 10. februar 2017. Du vil få e-post når neste delkonkurranse i rekken åpner.

 

Du må delta med samme e-postadresse eller facebook-konto i hver delkonkurranse. Du vil først bli spurt om e-postadresse/facebook-konto når du er ferdig med delkonkurransen. Dermed har du mulighet for å ta delkonkurransen flere ganger, men når du først har tastet inn e-postadresse/facebook-konto - da er resultatene dine for den aktuelle delkonkurransen låst.

 

Delkonkurransene åpnes:

    - Delkonkurranse 1, åpner 9. juni 2016
    - Delkonkurranse 2, åpner 31. august 2016
    - Delkonkurranse 3, åpner 7. desember 2016
    - Delkonkurranse 4, åpner 25. januar 2016 

 

Alle konkurransene avsluttes 10. februar 2017 kl 23.00!

 

Her er reglene for konkurransen:

    1. Alle delkonkurransene stenger 10. februar 2017.
    2. Du må ha deltatt i alle delkonkurranser innen 10. februar 2017.
    3. Du må bruke samme e-postadresse eller facebook-konto i hver delkonkurranse.
    4. Du kan kun delta én gang pr delkonkurranse.
    5. Vi vil offentliggjøre top 20 for hver delkonkurranse i slutten av hver måned.
    6. Vinneren vil være den som svarer på flest riktige spørsmål gjennom hele konkurransen.
    7. Den som deler og verver får ekstra lodd (1 for hver deling, 5 for verving). 
    8. Vi vil også kåre den som for samler flest lodd for å fortelle om konkuransen til andre
    9. Alle deltagere som har 90% måloppnåelse eller mer vil få et diplom.
    

Når det gjelder deling og verving gjør vi dette for at vi skal nå ut til flest mulig og at flest mulig har mulighet til å ta testen. Dine kunnskaper blir kun målt på hvor mange spørsmål du svarer rett!

 

Vi vil utrope vinneren – Master of Cyber Security 2017 – på HackCon#12, 15. februar 2017. Hvis to eller flere personer har same poengresultat (like mange riktige svar), vil vi arrangere minikonkurranse på HackCon#12 for å utrope vinneren.  

 

Vinneren får tittelen – Master of Cyber Security (MCS) – og en premie på kroner 10.000,-. 

 

Vi ønsker alle lykke til!

 

Beste hilsener fra oss all i HackCon Cyber Security {Challenge} Team.

 

S. Mushtaq
Coordinator HackCon Cyber Security Team!