HackCon #1 - 2006

HackCon #1 - 2006

Onsdag, 8. februar 2006

09.00 – 09.30

Åpning av HackCon#1

09.45 – 11.45

Fysisk sikkerhet

11.45 – 12.45

Lunsj

12.45 – 13.25

Virus signaturer

13.35 – 14.15

Active Countermeasures

14.15 – 14.35

Pause

14.35 – 15.35

Psykologisk sikkerhet

15.45 – 16.25

Digitale signaturer

16.25 – 16.45

Pause

16.45 – 18.00

VoIP og Wlan

18.30 – 23.00

Sosialt arrangement

20.30

Utdeling av premier

23.00

Dørene låses

 

 

Torsdag, 9. februar 2006

08.30 – 09.00

Status nettangrep

09.10 – 12.00

Penetrasjonstesting

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.40

Hacking – mottiltak

13.50 – 14.30

Sandbox teknologi

14.30 – 14.50

Pause

14.50 – 15.35

Harddisk sikkerhet

15.45 – 16.45

Hacking fra innsiden

16.45 – 17.00

Oppsummering og avslutning