< Forrrige nyheter Neste nyheter >
Digitalisering som avslører mistanken

Digitalisering som avslører mistanken

21, Januar

Utviklingen av det moderne digitale samfunnet har gått meget raskt de siste 20 årene, og den fysiske og digitale verden blir knyttet stadig tettere sammen. Datamaskiner blir mindre, antall digitale sensorer øker, og maskinene tas i bruk i stadig større deler av våre liv, i tillegg til at vi har med dem overalt.

 

Trusselaktørene favner vidt, fra enkeltpersoner til statlig finansierte grupperinger. Vi finner organiserte kriminelle miljøer, aktivister og terrorister. Skadepotensialet er stort i form av tapt kritisk informasjon, sabotasje og lammelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Kriminelle angriper også oss i tillegg til digital infrastruktur, med manipulasjon, fristelser, trusler og svindel. Samtidig legges det igjen elektroniske spor hvis systemene er rett konfigurert.

I denne forelesningen vil vi dele kunnskap om verktøy og metoder som benyttes for å avsløre misligheter og sikkerhetsbrudd med bakgrunn i elektroniske spor. Vi vil gjennomgå eksempler på relevante utfordringer, datakilder, analyseverktøy (eDiscovery verktøy) for behandling av elektroniske spor i henhold til hva som anerkjennes som "beste praksis". I tillegg vil vi presentere et par relevante case-eksempler.  

 

Forelesningen holdes av Lars Wilberg. Han har mange års bakgrunn fra politiet, deriblant ØKOKRIM og Kripos, hvor han også var delaktig i etableringen av Politiets datakrimsenter. Siden 2006 har han jobbet som konsulent og bistått  oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, både i Norge og utlandet, og leder nå dataetterforskningsmiljøet i KPMG. Sakene har blant annet omhandlet økonomiske misligheter, mistanke om fordelsoverføringer og korrupsjon, tyveri av forretningshemmeligheter, samt brudd på opphavsrett og forhold knyttet til arbeidsrettslige plikter.

 

Han har en rekke ganger vært rettsoppnevnt sakkyndig i tvistesaker, og har lang erfaring i å bistå som teknisk medhjelper for namsfogden i forbindelse med sivil bevissikring. Lars har også ved to anledninger vært engasjert som ressurs og bidragsyter i forbindelse med utredningsarbeid for offentlige granskingsutvalg oppnevnt av Stortingetog regnes som en av Norges fremste etterforsker innen digital etterforsking.

 

Dette er et viktig fordrag om hvordan håndtere hendelser (også inside hendelser) i din virksomhet som du må få med deg!

 

Meld deg på: https://hackcon.org/aktiviteter/hackcon13.