Personvernuken

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

 

Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet. Begrepet innebærer i stor grad også vernet av enkeltpersoners rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Vi skal i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger. Med de nye personvernreglene som er innført i hele EU/EØS fra 2018, har disse rettighetene blitt ytterlige styrket.

 

Digitalisering og teknologi­utvikling skaper/genererer store datamengder og mye informasjon om den enkelte, om virksomhetene og i verdikjedene. For å få utnyttet dataene og omsette informasjonen til beslutninger, handlinger, ytterligere ny kunnskap og innovasjoner er det behov for å kunne dele data ­mellom virksomhetene, private aktører, offentlige etater og ulike systemer som er involvert i prosessene og produktene.

 

Et spørsmål som blir mer og mer sentralt i denne sammenheng er hvem som eier ulike data og kan styre datadelingen. Det er blitt sagt at data er den nye oljen. Hvis data er den nye oljen, det som skal skape fortsatt velstandsutvikling i Norge, hvem eier denne dataen? Og minst, hvordan skal disse brukes og av hvem! 

 

HackCon nettverket fikk forespørsel av flere enheter og virksomheter i november 2020 i forbindelse med IT-SECPRO (sikkerhetsmåneden for IT-profesjonelle) om å skape tilsvarende for personvern - en personvern uke som setter fokus på personvern gjennom en hel uke. HackCon nettverket tok utfordringen og har skapt PVU - personvernuken hvor vi setter personvernet i fokus fra ulike vinkler. 

 

Ønsker du å bidra til PVU? - ta kontakt med sekretariatet på post [at] hackcon [dot] org! 

 

Meld deg på PVU 2022 ved å klikke her. 

 

Vi ønsker deg velkommen til PVU!